Category: PERINTEINEN MARKKINOINTI

Näin toimii ambush-markkinointi

Ambush marketing on käsite, jolle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä – puhumme tässä yhteydessä ambush-markkinoinnista. Myös ”väijytysmarkkinointi”-termiin voi törmätä. Usein käsitettä käytetään harhaanjohtavasti ikään kuin sissimarkkinoinnin synonyymina,…