Google+ jää historiaan

Google ilmoitti lokakuussa 2018 sen, mitä monet olivat veikkailleet jo parin vuoden ajan: se lakkauttaa Google+-palvelunsa. Lopulliseksi sulkemispäivämäärääksi täsmennettiin 2. huhtikuuta 2019, jolloin yhtiö aloittaa palvelun poistoprosessin…

Näin toimii ambush-markkinointi

Ambush marketing on käsite, jolle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä – puhumme tässä yhteydessä ambush-markkinoinnista. Myös ”väijytysmarkkinointi”-termiin voi törmätä. Usein käsitettä käytetään harhaanjohtavasti ikään kuin sissimarkkinoinnin synonyymina,…